صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۳۹,۳۹۶,۶۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۶۰,۶۰۳,۳۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶,۶۷۴,۱۵۵,۱۱۸,۶۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۳:۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۰,۱۷۳ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۷۱ ۰ ۰ ۱,۷۳۹,۳۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۳۹,۳۹۶,۶۱۸ ۱۶,۶۷۴,۱۵۵,۱۱۸,۶۸۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۲۸ -۳۶ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۳۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۳۹,۳۹۶,۶۱۸ ۱۶,۶۶۲,۶۷۷,۰۵۰,۰۳۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۲۲ -۳۷ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۵۰۴,۱۶۶,۳۷۲,۳۴۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۱۷ -۳۷ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۹۶,۳۸۰,۹۹۷,۲۲۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۱۲ -۳۷ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۸۸,۶۰۵,۴۹۴,۳۱۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۴۲ ۱۰,۱۰۸ -۳۴ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۷۶,۷۰۱,۸۳۶,۰۸۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۱۳ -۲۴ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۶۸,۰۹۹,۷۲۴,۶۰۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۱۸ -۱۴ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۵۹,۶۷۱,۴۹۹,۴۴۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۱۱۴ -۱۳ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۵۲,۰۶۲,۵۵۴,۴۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۵۶ ۳۹ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۳۶,۰۷۶,۹۶۲,۲۳۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۵۱ ۳۹ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۲۸,۳۴۲,۱۲۸,۳۶۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۰,۱۰۹ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۴۶ ۳۸ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۲۰,۶۲۳,۳۸۵,۷۶۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۱۳۶ ۳۳ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۱۳,۴۱۳,۰۰۹,۹۱۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۰,۱۰۰ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۱۳۱ ۳۳ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۴۰۵,۱۴۷,۷۰۸,۴۷۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۱۲۵ ۳۵ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۳۹۲,۶۹۹,۵۴۹,۵۳۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۱۲۰ ۳۴ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۳۸۴,۹۹۶,۳۱۵,۶۹۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۱۱۵ ۳۴ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۳۷۷,۳۰۴,۱۱۸,۴۰۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۱۱۰ ۳۴ ۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۳۶۹,۵۹۵,۲۲۳,۳۷۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۱۰۶ ۳۴ ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۴,۵۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۶۲۴,۵۹۶,۶۱۸ ۱۶,۳۶۲,۷۴۸,۳۱۱,۹۵۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۸۶ ۲۳ ۰ ۱,۵۷۴,۶۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۱,۴۷۴,۶۹۶,۶۱۸ ۱۴,۸۳۹,۹۰۹,۸۵۸,۹۸۷
  مشاهده همه